10397488

Join lagi dengan Computer Society.
Aku lupa alasan untuk masuk lagi, dan juga lupa kenapa dulu aku
keluar. Barangkali memang kita nggak pernah perlu alasan. Alasan
barangkali hanya kisah yang dikaitkan dengan insiden, haha :).

Categories: Uncategorised