Lampung

Seorang ibu tua menatah batu-batu, 8 jam sehari, 30 hari sebulan. Dalam sebulan ia menghasilkan 4 m3 batu tatahan, dan dijual dengan harga 10 ribu rupiah per m3. Total 40 ribu rupiah buat tangan tua itu. Less than US$5 per month, pals, for splicing hard rocks a full-month with no weekend. Beliau jelas lebih berhak stress daripada kita.

Itu tangan ahli surga, sabda Rasulullah s.a.w.

Categories: Uncategorised