Tag: Stravinsky

El Tambo

Sbux lagi tersemangati Latinos. Kalau tahun lalu banyak suasana Afrika, dengan landmark BAE — black apron exclusive — Zambia Terranova dan Ethiopia Gemadro; maka setelah terjembatani BAE Sumatra Siborong-Borong, Sbux menggencar suasana Amerika Latin, dengan BAE Costa Rica Lomas Al Rio dan kini Colombia Narino El Tambo. Di antara dua BAE terakhir itu, sempat terbit…

Read the full article