87146979

Rasulullâh Muhammad s.a.w. sedang berbincang dengan para sahabatnya. Di tengah
perbincangan, tampak serombongan orang membawa jenazah. Rasulullâh
menghentikan perbincangan, lalu berdiri dengan sikap hormat.

Seorang sahabat mengingatkan: Itu jenazah orang Yahudi.

Rasulullâh menjawab: Itu jenazah seorang manusia. Lalu beliau
meneruskan kekhidmatannya menghormati seorang manusia yang mendahuluinya
kembali ke keabadian.

Categories: Uncategorised