77281855

Isnet summit (kemaren) diawali perbincangan dengan Abu Syauqi, founder Rumah Zakat Indonesia (d/h DSUQ), sambil disetirin beliau ke Wisma Mandiri, tempat summit benerannya. Beliau orangnya pragmatik, dalam arti melihat realitas dan bersikap empatik sambil tetap idealistik. Jadi kita berbincang tentang program pengembangan masyarakat di Bandung Selatan, organisasi dan konsolidasi ZIS, sampai soal-soal Islib, dan tentu soal Isnet sendiri. Dari hasil bincang-bincang, kelihatannya beliau jadi pingin tahu banyak tentang Isnet yang sok misterius itu.
Di Isnet summit, memang Abu Syauqi jadi pemrasaran pertama. Tapi akhirnya beliau bertahan di sana sampai acara berakhir. Lebih lama bertahan daripada aku yang udah melarikan diri kena gejala flu.

Categories: Uncategorised