1111601

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” Hari ini Certificate of Acceptance aku diterbitkan dari Coventry University. “Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mu hendaknya kamu berharap.

Categories: Uncategorised