91040907

Beberapa selentingan menamai perang ini “Operation Iraqi Liberation” atau OIL.

%d bloggers like this: